Historie verzí stránky „VIGNATI Jan 2.7.1899-26.8.1942“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace