Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VOCÁSEK_-_Hrošecký_Jan_Antonín_26.2.1706-26.6.1757)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VOCÁSEK - Hrošecký Jan Antonín 26.2.1706-26.6.1757

Z Personal
Jan Antonín VOCÁSEK - Hrošecký
Narození 26.2.1706
Úmrtí 26.6.1757
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Jan Antonín VOCÁSEK - Hrošecký