Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (WISNAR_Karel_1860)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

WISNAR Karel 1860

Z Personal
Karel WISNAR
Narození 1860
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Karel WISNAR