Verze z 1. 3. 2015, 15:47, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ZELENKA_Rudolf_0.0.1888-0.0.0)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ZELENKA Rudolf 0.0.1888-0.0.0

Z Personal
Rudolf ZELENKA
Narození 0.0.1888
Místo narození Kutná Hora
Úmrtí 0.0.0
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

38- Obchod, služby, cestovní ruch


Rudolf ZELENKA

Literatura