GILG Adam ?22.12.1650-?1710

Z Biografický slovník českých zemí
Adam GILG
Narození mezi 22.12.1650 a 20.10.1653
Místo narození Rýmařov
Úmrtí po 1710
Povolání 12- Geograf
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 627
Trvalý odkaz https://biography.hiu.cas.cz/pageid/58007

GILG, Adam (též JÍLEK, GILG-JÍLEK), * mezi 22. 12. 1650 a 20. 10. 1653 Rýmařov, † po 1710 ?, jezuitský misionář

Původně se zřejmě jmenoval Jílek, v německy a latinsky psaných textech se objevuje jako Gilg. Pocházel ze sedmi dětí řemeslníka Kryštofa G. a jeho ženy Marie. Do jezuitského řádu vstoupil 1670 v Brně, 1684 byl vysvěcen na kněze. Záhy si podal žádost o přeložení do misií, ale až po dlouhém čekání v různých kolejích v Čechách se 1686 mohl vypravit do Španělska. V červenci 1687 vyplul na lodi San Román do Mexika. Již následujícího roku byl doložen na misiích u indiánského kmene Serí (dnes stát Sonora), od 1690 pracoval v nedaleké misii Cucurpe. V misiích brzy proslul jako kartograf. 1699 se stal společníkem patera Eusebia China (Kina), s nímž podnikl průzkumnou výpravu na sever. Společně pronikli podél řeky Colorado až k soutoku s řekou Gila (poblíž dnešního města Yuma v americké Arizoně); výsledkem výpravy byla Chinova mapa Kalifornie (1702), která znamenala výrazný pokrok v poznání této části Ameriky. G. později pobýval na různých místech v Sonoře (misie San Francisco Javier, Matape) a v Dolní Kalifornii (Loreto), poslední zprávy se objevily 1710, kdy žil u kmene Seriů. Jeho slovníky nářečí indiánských kmenů Pimů a Seriů zůstaly v rukopise.

L: KSN 4, s. 482; A. Fechtnerová – O. Kašpar, Češi, Moravané a Slezané v Novém světě v 17. a 18. století, in: Folia historica bohemica 13, 1990, s. 298; S. Binková, Výzkumné cesty a činnost A. G. a Ignáce Xavera Kellera v Sonoře a Horní Pimeríi, in: ČL 82, 1995, č. 4, s. 273–292; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 162; kulturportal-west-ost.eu/biographien/gilg-adam -2 (stav k 12. 2. 2016).

Jiří Martínek