AUGE František 1781-5.6.1844

Z Personal
František AUGE
Narození 1781
Úmrtí 5.6.1844
Místo úmrtí Kutná Hora
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 137

AUGE, František (též Franz), * 1781 ?, † 5. 6. 1844 Kutná Hora, zemědělský odborník, vynálezce

Pocházel z rodiny adjunkta administrace státních statků Franze A. Oženil se s dcerou sládka z Cerhenic Barborou Doležalovou. Působil jako vyšší úředník nadačních velkostatků Tereziánského ústavu šlechtičen: nejprve jako ředitel na Karlštejně (1810?–36), poté jako vrchní v Ledči nad Sázavou (1836–41). Byl členem Společnosti vlasteneckého muzea v Čechách, dále trvalým pokusníkem VHS v Praze a od 1817 jejím dopisujícím členem. Předložil jí model háku na vyorávání brambor a stroj na obracení sena (1820). Podával i tzv. dobré žňové a povětrnostní zprávy. Zabýval se pícninářstvím, mechanizací, dále zužitkováním kozí podsady na kašmírské šály a upravil kolovrat na předení kozí podsady (1833).

D: Unterricht über die besondere Behandlung und Anzucht der Ziege vorzüglich in Bezug auf die Gewinnung des Flaumes (Wolle) als Nebennützung, (Neuer) Wirtschaftskalender (VHS) für das Jahr 1824, s. E2-F2 (Naučení o zvláštním chování a zacházení s kozami, obzvláště s ohledu na dobývání vlny, jakožto postranní užívání, [Nový] kalendář hospodářský 1824, s. E3– F2); Notitzen über des Reinigens der Ziegenpfl aumes in Flocken, 1825.

L: Hof- und Staats-Schematismus des österreichischen Kaiserthums, Wien 1826, 2, s. 352, 361; M. Volf, Významní členové a spolupracovníci Vlastenecko-hospodářské společnosti v Království českém, 1967, s. 18; K. Bednařík – V. Havelková, Časopisy a kalendáře vydávané Vlastenecko- -hospodářskou společností v Praze. Bibliografie 1796–1872, 1977, s. 305; L. Skala, Naši předchůdci (A–L). Biografický slovník českého zemědělství a venkova, 1993, s. 13.

P: SOA Zámrsk, Velkostatek Ledeč nad Sázavou, sign. Dom. V/2/34, kart. 21, a Dom. VI/2/49, kart. 23; matrika zemřelých řk. f. ú. Kutná Hora, i. č. 24 (1838–52), s. 261.

Gustav Novotný