BÖHM Jan 25.11.1888-4.4.1959

Z Personal
Jan BÖHM
Narození 25.11.1888
Místo narození Praha
Úmrtí 4.4.1959
Místo úmrtí Blatná
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 11-12

BÖHM, Jan, * 25. 11. 1888 Praha, † 4. 4. 1959 Blatná, zahradník, šlechtitel růží

Základní školu vychodil ve Vršovicích (Praha) a zahradníkem se vyučil v závodě svého otce Jana Nepomuka B. (1857 až 1944). Po vyučení odjel na tříletou praxi do Německa, kde se rozhodl věnovat se trvale pěstování růží. Poté praktikoval v Lucembursku a ve Francii. Před vypuknutím první světové války se vrátil do Čech, ale hned v červenci 1914 narukoval, bojoval na ruské a italské frontě a byl raněn. Konec války ho zastihl doma na rekonvalescenci. 1919 založil v Blatné zahradnictví a začal ve velkém pěstovat a šlechtit růže. 1922 se poprvé zúčastnil růžařské výstavy, na níž získal čestné uznání a stříbrnou medaili. 1933 se jeho podnik rozrostl o nakoupené pozemky na 20 hektarů a již tehdy byl proslulý i v zahraničí. Výpěstky zasílal nejen do celé ČSR, ale též do Jugoslávie, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Francie a USA. Expedoval ročně více než 200 000 odolných a neobyčejně vytrvalých sazenic, včetně první modré růže na světě, nazvané „Generál Štefánik“ a uvedené na trh 1932. Příkladem B. dalších kultivarů byly pnoucí růže s plnými bílými květy „Máňa Böhmová“ (1925), „Jan Hus“ (1932), „Česká pohádka“ (1933) aj. Každoročně, až do druhé světové války, uváděl B. na trh vlastní novinky růží, vystavoval na domácích i zahraničních výstavách, kde jeho výpěstky byly pravidelně oceňovány. 1933 získal Velkou medaili města Paříže, zlatou medaili na Mezinárodní výstavě růží ve Francii, zlatou medaili v Bratislavě a četná uznání v dalších zemích. Vedle hlavní pěstební růžařské specializace se věnoval také jiřinám, různým okrasným dřevinám a perenám. Byl rovněž společensky a organizačně činný. Působil jako zpravodaj Státního statistického úřadu, rada patentního soudu a člen jury na Mezinárodní soutěži novinek růží v Paříži. Přijal členství v růžařských společnostech ve Francii, Anglii, Holandsku, Německu, Španělsku a USA. Publikoval odborné články v zahradnických časopisech. Spolupracoval s některými zahraničními růžařskými firmami (např. ve Francii, USA) a jejich novinky uváděl na náš trh a naopak jejich prostřednictvím své výpěstky na trh v cizině. Značnou pozornost věnoval obchodní propagaci svého podniku a napsal vzpomínky, z nichž část byla publikována. Jeho bratrem byl šlechtitel Čestmír B. (1893–1966).

D: Vzpomínky, in: Jak jsem začínal (P. Čermák, ed.), 1931, s. 44n.

L: L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 37; Zahradnický slovník naučný, 1994, s. 216; L. Večeřa a kol., Růže, 1967.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Zdeněk Koleška Text v horním indexu