BARNER Jan 3.2.1643-25.4.1708

Z Personal
Jan BARNER
Narození 3.2.1643
Místo narození Jičín
Úmrtí 25.4.1708
Místo úmrtí Kutná Hora
Povolání 63- Spisovatel
49- Náboženský nebo církevní činitel
21- Odborník rostlinné výroby
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 218-219

BARNER, Jan, * 3. 2. 1643 Jičín, † 25. 4. 1708 Kutná Hora, spisovatel, překladatel, římskokatolický kněz, kazatel

Ve dvaceti letech vstoupil do jezuitského řádu v Brně, působil jako učitel, od 1668 jako spisovatel, kazatel a překladatel. Náležel do řady velkých barokních kazatelů-rétorů. S touto jeho činností souvisela rovněž práce překladatelská. Z němčiny přetlumočil tři knihy kázání slavného homiletika Georga Scherera, Kázání na nedělní evangelia (1704), Kázání na sváteční evangelia a umučení Páně (1724), Postillu. Překládal i z francouzštiny (P. de Royaumont, N. Caussin) a latiny, též hospodářský spis Kryštofa Fišera Oko páně aneb Dobře spořádáné hospodářství polní (1706, též Knihy hospodářské, 2 díly); B. působil ve funkci správce statků Klementinské koleje. Vrcholem překladatelské práce se stala účast (spolu s Jiřím Konstancem a Matějem Václavem Šteyerem) na vzniku Svatováclavské bible, která znamenala úspěšné završení snahy o český katolický překlad Vulgaty. Překlad přihlížel i ke kralickému textu (1677 Nový zákon, 1712 Proroci a knihy Makabejské, 1715 zbylá část Starého zákona). B. psal také vlastní práce Summarie na všecka čtení a evangelia jak nedělní, tak i sváteční po celý rok (1711) a Všeho světa vojna, t. j. bedlivé a rozkošné rozmlouvání o boji rozumné duše (1634, 1660, 1675, 1706).

L: RSN 1, s. 494; OSN 3, s. 340; MSN 1, s. 393; BOS 1, s. 931; DČL 1, s. 903, 919; J. V. Novák, A. Novák, Přehledné dějiny literatury české, 4. vyd., 1936–39, s. 155, 158; LČL 1, s. 134.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jaroslav Richter