BELADA Bohumil 15.11.1874-31.10.1964

Z Personal
Bohumil BELADA
Narození 15.11.1874
Místo narození Křivsoudov u Vlašimi
Úmrtí 31.10.1964
Místo úmrtí Praha
Povolání 29- Stavař
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 347

BELADA, Bohumil, * 15. 11. 1874 Křivsoudov u Vlašimi, † 31. 10. 1964 Praha, stavební inženýr, podnikatel

Starší bratr Antonína B. (1881–1936) a Karla B. (1883 až 1953). 1898 absolvoval techniku v Praze a získal titul inženýra. V témže roce začal pracovat u budapešťské firmy G. Gregersen a synové. V jejích službách se podílel na stavbě mostu Legií v Praze. Na základě získaného stipendia od města Prahy podnikl studijní cestu po Evropě. Po návratu ho zaměstnala vídeňská filiálka firmy C. Korte, zabývající se vodním stavitelstvím. 1904 odjel na další studijní cestu, tentokrát po Americe. Poté se vrátil k firmě Korte. 1910 se osamostatnil. Jeho podnik získal brzy značné renomé a dostával četné zakázky. Z vodárenských a hydrologických prací stavěl 1912 vodárnu pro město Josefov, 1913–18 vodojem a hydroelektrárnu v Lounech, 1914 solnovod u Bad Ischlu (Rakousko) a městský vodovod v Rokycanech, Turnově (1923) a Domažlicích (1924), 1919 solnovod v Salcburku, 1929 vodovod v rozestavěné pražské ZOO. Firma se věnovala i pedologii, geologickému a hydrologickému průzkumu, pilotáži staveb a zátěžovým zkouškám. 1921–22 provedla utěsňovací práce a sondy na přehradě Bílá Třemešná, 1923 sondovací práce pro stavbu budov Na Františku, 1928 sondy pro základy budov ČTK v Opletalově ulici aj.

1920 založil B. s bratrem Karlem pod názvem „Ing. Bohumil Belada a spol.“ stavební podnik zaměřený na pozemní stavitelství. Tato firma realizovala rozsáhlé stavby, mj. velkou transformační stanici pro Ústřední elektrárny v Holešovicích, 1926–27 palác Šramota na Příkopech s kavárnou Lloyd (za architektonické spolupráce Jana Chládka, 1959–60 přestavěn na restauraci Moskva), 1927 budovu nakladatelství a tiskárnu J. R. Vilímek a 1928–30 a s bratrem Antonínem postavil palác Valdek s kavárnou a kinem na náměstí Míru. S ing. Vladimírem Listem zpracoval B. první projekt pražské podzemní dráhy, který věnovali městu prostřednictvím primátora Bohumila Baxy. Projekt nebyl realizován, ale navrhované trasy jsou velmi podobné těm, které byly později postaveny.

D: Odželezování vody, 1905; Stručný popis vodovodu klatovského, 1909; Opatřování vody pitné a užitkové, 1910; Zkoušení železitosti vody methodou titrační, 1911; Jak čistiti racionelně odpadní vody z měst?, 1912; Ústřední zásobování vodou v českých městech a obcích království Českého dle stavu z roku 1909, 1912; Nový vodovod královského svobodného města Josefova, 1913; Provozování podniků vodárenských, 1913; Podzemní rychlá dráha pro Prahu (spolu s Vladimírem Listem), 1927; Sondování půdy a zemní vrtby pro výzkum geologický a hydrologický. Zkoumání povahy a únosnosti základové půdy pro veškeré stavby inženýrské, 1927.

L: OSND 1/1, s. 511; V. Valchářová, Bratři Beladové, in: Architekt 21, 1997, s. 50n.; Tomeš 1, s. 70n.; Myška, s. 41.

Milada Sekyrková