BENEŠ Konrád 2.11.1920-18.6.1999

Z Personal
Konrád BENEŠ
Narození 2.11.1920
Místo narození Frýdek-Místek
Úmrtí 18.6.1999
Místo úmrtí Ostrava
Povolání

11- Geolog

61- Pedagog

BENEŠ, Konrád, * 2. 11. 1920 Frýdek-Místek, † 18. 6. 1999 Ostrava, geolog, planetolog, pedagog

Pocházel z rodiny železničáře. Absolvoval reálné gymnázium v Místku a 1939 si zapsal medicínu na české univerzitě v Praze. Po uzavření českých vysokých škol pracoval jako dělník, 1942 byl totálně nasazen na nucenou práci do Německa a Itálie, kde koncem 1943 přešel k partyzánům. Po válce studoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, 1948 získal titul RNDr. za práci o geologii sokolovské hnědouhelné pánve. 1948 nastoupil na katedru geologie, paleontologie a ložisek Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě. 1952 se habilitoval pro obor geologie uhelných ložisek, od 1956 vedl nově zřízenou katedru ložiskové geologie. 1958 byl jmenován profesorem pro obor petrografie uhlí. Pět funkčních období zastával funkci děkana Hornické, resp. Hornicko-geologické fakulty VŠB. Po vyloučení z KSČ 1970 byl zbaven vedení katedry, nesměl přednášet, zůstal však na VŠB jako výzkumný pracovník. 1980 odešel do důchodu. Zabýval se petrografií uhlí a geologií uhelných ložisek, zejména v české části hornoslezské pánve, a napsal řadu učebních textů. Přispěl k rozvoji mikroskopické metody výzkumu uhlí a ke zpřesnění klasifikace a české terminologie v oboru uhelné petrografie. Od 60. let se věnoval i srovnávací geologii planet zemského typu (Merkur, Venuše, Země, Mars) a Měsíce. Na 23. Mezinárodním geologickém kongresu v Praze v srpnu 1968 spoluzakládal International Association of Planetology a 1968–77 byl jejím vicepresidentem. Na své katedře založil 1966 oddělení Srovnávací geologie planet, první pracoviště tohoto zaměření na českých vysokých školách. 1967 redigoval ostravský sborník Problémy srovnávací geologie. Zpracovával materiály z kosmických sond, které uveřejnil v USA a SSSR, studoval topografii, reliéf a tektoniku těles sluneční soustavy, jejich vulkanickou a tektonickou aktivitu jako podklad k poznání raného vývoje zemské kůry.

D: Výskyt canelového uhlí ze sokolovské oblasti, in: Sborník Ústředního ústavu geologického, odd. geol., 18, 1951, s. 57n. (s B. Růžičkou); Petrografie uhlí, 1955 (s J. V. Svobodou); Hornoslezská pánev z hlediska petrografie a kvality uhlí se zvláštním zřetelem k okresu Ostrava, 1958; Použití mikroskopických metod v koksárenském průmyslu, in: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě 6, 1960, s. 439n. (s P. Dvořákem); On the comparative geology of planets and the term planetology, in: tamtéž, řada hornicko-geologická, zvl. č., 1967, s. 69n. (s G. N. Katterfeldem); Paleomykologie uhelných slojí, in: tamtéž 15, 1969, 3, s. 79n.; Poznámky k topografii a geologii planety Mars, in: Čas. pro mineral. a geol. 25, 1980, 1, s. 55n.

L: J. Havelka, K. B. in: Uhlí – Rudy – Geologický průzkum 7, 2000, č. 6, s. 33; M. Palas – V. Zamarský, K. B., in: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technická univerzita Ostrava, řada hornicko-geologická, 45, 1999, 1, s. 109n.

Pavel Vlašímský