BERGNER Christoph ?1721(1723)-1.10.1793

Z Personal
Christoph BERGNER
Narození ?1721 (1723)
Místo narození Chomutov
Úmrtí 1.10.1793
Místo úmrtí Praha
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
16- Farmakolog nebo farmaceut
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 435

BERGNER, Christoph (též PERGNER), *? 1721 (1723) Chomutov, † 1. 10. 1793 Praha, chemik

Dětství strávil v rodišti. Od 18 let se zabýval chemií. První chemické zkušenosti získal na praxi v lékárně. Asi 1740 přišel do Prahy, kde si zřídil laboratoř na přípravu různých chemikálií, mj. chemických léčivých látek. 29. 8. 1755 nabyl práva měšťanského. 1758 zakoupil dům u Tří červených lvů v Kozí ulici na Starém městě. 1776 zakoupil i sousední dům č. 728 (dnes 920 a 921) U Bílého slona. Kolem 1760 pracoval ve službách předního pražského alchymisty Egona Václava z Vrbna a Bruntálu a 1764–65 jako prubéř v pražské státní mincovně. Ke konci svého života se věnoval sepisování svých praktických chemických zkušeností. Byl např. prvním, kdo u nás postavil kamna na černé uhlí (před 1764). Na základě svých technologických poznatků předjímal stechiometrii, ale přitom uznával flogistonovou teorii. Věřil také v možnost transmutace kovů. Zemřel ve věku 72 let na tzv. horkou zimnici. Jeho synem byl obchodník, diplomat a český vlastenec Wenzel Martin Christoph B. (1761–?1834).

D: Chymische Versuche und Erfahrungen. Ein Werk zum gründlichen Unterricht, die chymische Arzneimittel … zu verfertigen …, 1792, 3 díly, 2. vyd. jako Handbuch für Apotheker …, 1794.

L: J. V. Jahn, Kryštof B., měšťan a chemik pražský v 18. věku, 1879 (přetisk monografie též in: Listy chemické 1879); OSN 3, s. 805; A. Wraný, Geschichte der Chemie und der auf chemischer Grundlage beruhenden Betriebe in Böhmen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 1902, s. 40 n.; Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století, 1961, s. 387; Zprávy Komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd 17, 1964, s. 28 n.; Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století), 1974, s. 472; BL 1, s. 80.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Drábek