BOHDANECKÝ Eduard 20.2.1846-8.8.1914

Z Personal
Eduard BOHDANECKÝ
Narození 20.2.1846
Místo narození Nechanice u Hradce Králové
Úmrtí 8.8.1914
Místo úmrtí Královské Vinohrady (Praha)
Povolání 68- Redaktor nebo žurnalista

BOHDANECKÝ, Eduard, * 20. 2. 1846 Nechanice u Hradce Králové, † 8. 8. 1914 Královské Vinohrady (Praha), novinář

Pocházel z rodiny mydláře. O B. vzdělání nic nevíme. Nejprve pracoval jako redaktor německy psaného pražského listu s protirakouskou orientací Politik. Od 1879 působil v redakci Slovanských listů. Odtud 1881 přestoupil do Národních listů, kde jako noční redaktor působil až do smrti. V redakci oceňovali jeho nevšední jazykové znalosti zejména slovanských jazyků. S B. novinářským působením souvisí jeho Místní slovník slovanský v odcizovaných i cizích krajích. Publikace nabízí slovanské názvy obcí a správních i přírodních útvarů v místech mimo země Koruny české, pro něž už oficiální soupis existoval. Byl výsledkem B. dlouholeté excerpce nejrůznějších materiálů od oficiálních publikací a prací historických až po lokální inzerci. B. připojil i úvodní obecnější poučení o způsobu zápisu a náležitém čtení cizích písmen nebo spřežek. Podstatou byl abecední slovník názvů, v němž se k německému, maďarskému nebo italskému (ojediněle i jinojazyčnému) názvu přiřazují názvy slovanské včetně dublet. Místa byla také lokalizována podle zemí. Slovník je dnes už zapomenut, ve své době však přispěl k formování novinářské češtiny.

D: Místní slovník slovanský v odcizovaných i cizích krajích, 1910.

L: ISN 3, s. 29; KSN 1, s. 595; OSND 1/1, s. 662; Národní listy. Jubilejní sborník 1861–1941, 1941, s. 26n.; DČŽ 1, s. 250.

P: SOA Zámrsk, fond Sbírka matrik Východočeského kraje, Římskokatolický farní úřad Nechanice, sign. 108–3633, matrika narozených 1846–92, fol. 2.

Marie Krčmová