BOHUTA †?1163

Z Personal
BOHUTA
Narození ?
Úmrtí po 1163
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 23

BOHUTA (též Boguta), * ?, † ? (po 1163), diplomat

Moravan, poddaný Konráda Znojemského, snad účastník druhé křížové výpravy, dvořan a diplomat byzantského císaře Manuela Komnéna. Z kusých zpráv pramenů vyplývá, že u císařského dvora v Cařihradě dosáhl vysokého postavení. Diplomatické služby prokázal byzantskému císaři mj. za války o nástupnictví v Uhrách 1162–63, kdy vyjednával s českým králem Vladislavem II., který se angažoval na straně nezletilého Štěpána III., zatímco Manuel Komnénos podporoval jeho strýce Štěpána IV. Na základě B. poselství k českému králi a jednání s ním se byzantský císař vzdal podpory Štěpána IV. a opustil Uhry.

L: Letopis Vincenciův, FRB 2, s. 456; V. Novotný, České dějiny 1/2, 1913, s. 941. Marie Bláhová