BOLEŠKA Josef 1.6.1868-16.(17.).8.1914

Z Personal
Josef BOLEŠKA
Narození 1.6.1868
Místo narození Praha
Úmrtí 16.(17.)8.1914
Místo úmrtí Jílové u Prahy
Povolání 80- Mecenáš nebo organizátor hudebního života
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 38

BOLEŠKA, Josef, * 1. 6. 1868 Praha, † 16. (17.) 8. 1914 Jílové u Prahy, hudební publicista a organizátor

Studoval práva na pražské univerzitě, současně varhanickou školu, studia však nedokončil. V hudbě se školil u A. Dvořáka a Z. Fibicha. Působil jako novinář a publicista (přispíval do Ottova slovníku naučného) a nepravidelně psal hudební kritiky do deníků i odborných listů (Národní listy, Lidové noviny, Zlatá Praha, Radikální listy, delší studie napsal pro časopisy Dalibor a Hudební revue). Jako hudební kritik měl bystrý úsudek a netajil se svým názorem. Zachoval svědectví o významných událostech hudebního života (mj. o pražském pobytu Gustava Mahlera 1908). Zatímco od Fibichova díla se později odklonil, stýkal se řadu let přátelsky s Antonínem Dvořákem, zůstal jeho stoupencem a pomáhal jeho rodině v době skladatelova pobytu v Americe. Také proto byl předmětem kritiky Zdeňka Nejedlého, který před první světovou válkou vedl ostrou protidvořákovskou kampaň. Jako obratný organizátor pomáhal B. v prvních letech Českému kvartetu (1894) a České filharmonii (založena 1894, první koncert 1896). Měl zásluhu na tom, že se orchestr po odchodu z Národního divadla (1901) udržel jako samostatné těleso. Spolupracoval na jeho dramaturgii a pomáhal řešit praktické problémy spolu s dirigenty Oskarem Nedbalem a Vilémem Zemánkem.

Zajímal se i o další obory, kterým se však věnoval jen povrchně. Nevyrovnaná povaha mu nedovolila soustředit nesporné vlohy do jedné oblasti a výsledná frustrace ho dovedla nakonec k sebevraždě.

D: Arthur Nikisch, in: Dalibor 23, 1901, s. 117n.; O Zdeňku Fibichovi, in: tamtéž 25, 1903, s. 281n.; Smetanismus Kovařovicův a Nejedlého, in: tamtéž 33, 1911, s. 45ln.; Gustav Mahler, in: tamtéž, s. 280n.; Gustav Mahler v Praze, in: Hudební revue 4, 1911, s. 300n.; Deset let Českého kvarteta 1892–1902, 1902; Česká filharmonie 1896–1906, 1906; překlady: H. Riemann, Katechismus hry klavírní, 1904; týž, Katechismus hudebních nástrojů, 1905.

L: nekrology: O. Nebuška, J. B., in: Hudební revue 8, 1915, s. 24n.; Z. Nejedlý, J. B., in: Smetana 5, 1915, s. 32; R. Veselý, Dějiny České filharmonie v letech 1901–1924, 1935, s. 19n.; OSN 28, s. 118; OSND 1/1, s. 667; Pazdírek, s. 93; HS 1, s. 119; Z. Nejedlý – O. Ostrčil, Korespondence (ed. S. Zachařová), 1982, passsim; J. Holeček, Česká filharmonie – ad fontes, in: 100 let České filharmonie. Historie, osobnosti, kontexty, 1996, s. 8n.; A. Dvořák, Korespondence odeslaná 3 (ed. M. Kuna a kol.), 1890–1895, 1989, passim; týž, Korespondence přijatá 7 (ed. M. Kuna a kol.), 1999, passim; J. Němeček, Opera Národního divadla v období Karla Kovařovice 1, 1968, s. 16, 244.

Jitka Ludvová