BONATO di Campolongo Jacopo 1815-18.11.1885

Z Personal
Jacopo BONATO di Campolongo
Narození 1815
Místo narození Campolongo u Bassana dell Grappa (Itálie)
Úmrtí 18.11.1885
Místo úmrtí Náchod
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 44-45

BONATO di Campolongo, Jacopo, * 1815 Campolongo u Bassana dell Grappa (Itálie), † 18. 11. 1885 Náchod, malíř

Pocházel ze selské rodiny. Vstoupil nejprve do bohosloveckého semináře, avšak brzy přestoupil na malířskou akademii v Benátkách. Za studia ho škola vyznamenala. Byl ženat se šlechtičnou Calligari z Florencie. Pak cestoval po Asii a po Africe. Když se vrátil, jeho žena již nežila, proto odjel do ciziny. 1848–49 pobýval v Praze, kde namaloval mj. podobiznu starosty pražské obce. Další malby vytvořil pro zámek v Beřkovicích. Z Prahy do Náchoda ho přilákal velkostatkář a princ Vilém August Schaumburg-Lippe. V Náchodě se B. podruhé oženil s Christinou Winterovou a 1870 nabyl městského práva. Maloval podobizny, biblické a mytologické výjevy a náboženské obrazy (mj. Panna Maria pro klášterní kostel v Polici nad Metují a Vraždění nemluvňátek pro klášterní kostel na Velehradě). Kopíroval také staré italské mistry benátské školy. Letní měsíce trávil v Čechách a na zimu jezdil do Itálie. Dědictvím nabyl značného jmění a 1871 zakoupili s paní od manželů Angelisových lázně v Bělovsi u Náchoda. Tento majetek 1881 získala jejich jediná dcera Marie B., která se stala ženou JUDr. F. Dvořáka, náchodského advokáta. Marie Dvořáková darovala uměleckou pozůstalost svého otce náchodskému muzeu, při němž byla tamní Muzejní společností 1934 otevřena Městská obrazárna, jejíž jedna síň byla věnována B. Z této obrazárny přešla umělecká pozůstalost do dnešního Regionálního muzea v Náchodě, jejíž část 1984 převzala Galerie výtvarného umění v Náchodě. V pozůstalosti se dochoval Svatý Vavřinec, školní výkres kreslený křídou a oceněný medailí, skica k obrazu Archanděl svatý Michal, vytvořenému 1878 pro oltář kostela sv. Michala v Náchodě (dnes uložen na tamním děkanství) a autoportréty. Na jednom z nich se B. vyobrazil jako sedící postava v galerii starých mistrů, které kopíroval. Ve sbírce Galerie výtvarného umění je zastoupeno šest obrazů: Portrét Christiny B., Matka umělcova, Christina Winterová, Portrét Sidonky Šrůtkové, Autoportrét a Lot s dcerami (Sodomský hřích). Jiné portréty jsou ochraňovány v soukromé sbírce rodiny architekta Jana Sokola v Praze. B. byl pravděpodobně prasynovcem zručného mědirytce Pietra B. (?1765/66–?1820/27), pracujícího podle mj. A. Correggia, Q. Reniho, Raffaela, L. da Vinciho a A. Canovy. Dvě prastrýcovy mědirytiny z pozůstalosti J. B. se nacházejí v Galerii výtvarného umění v Náchodě.

L: Thieme – Becker 4, s. 274; Toman 1, s. 79; Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století 34, 1910, s. 150; W. W. Tomek, Paměti z mého života 2, 1905, s. 217, 247; J. Martínek, Výtvarné umění v Náchodě, in: Náchodsko, 1933, s. 169n.; Pamětní kniha obce běloveské 1933–50, s. 259n.; A. Samek, Vzpomínky na Běloves, 2001, s. 21.

Jan Kapusta