BONUŠ František 3.12.1919-16.4.1999

Z Personal
František BONUŠ
Narození 3.12.1919
Místo narození České Budějovice
Úmrtí 16.4.1999
Místo úmrtí Praha
Povolání

54- Etnograf 79- Sběratel nebo upravivatel lidových písní

61- Pedagog

BONUŠ, František, * 3. 12. 1919 České Budějovice, † 16. 4. 1999 Praha, taneční pedagog, choreograf a sběratel lidových tanců

Studium v rodišti na reálném gymnáziu ukončil 1939 a do 1940 pokračoval na učitelském ústavu, vedle toho absolvoval i hudební školu B. Jeremiáše. Studia hudební a tělesné výchovy na Filozofické fakultě UK v Praze přerušila válka, fakultu ukončil až 1949. Poté působil (1949–57) jako lektor a asistent na Pedagogické fakultě UK, referent pro lidový tanec v Ústředním domě lidové umělecké tvořivosti a 1954–85 přednášel taneční a hudební folkloristiku na pražské AMU. 1979–82 vedl na brněnské JAMU kurs taneční pedagogiky a 1988–90 lekce historického tance na pražské konzervatoři. Významná byla jeho sběratelská činnost v Čechách, na Valašsku, Lašsku, Slovácku, Hané a západním Slovensku. Věnoval se rovněž práci organizátorské a metodické. Podílel se na vydání díla V. Vycpálka České tance (1953). Kromě toho samostatně publikoval studie věnované lidovému, historickému i společenskému tanci, učební texty a články v odborných časopisech. Jako poradce spolupracoval na dokumentárních filmech a popularizoval českou taneční kulturu doma i v zahraničí.

D: Zbojnické písně a tance, 1951 (se Z. Mišurcem a B. Kosem); Lidová píseň a její tradice, 1952; Lidové tance na Lašsku, 1953; Mezi dvěma slunovraty, 1959; Z Bezkyd na obě strany, 1959; Český salonní tanec Beseda, jeho historie a tvůrci, 1971; Dělnický tanec, 1976; Společenské tance 19. století, 1981; Výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska, 1996.

L: HS 1, s. 120; O. Hrabalová (ed.), Průvodce písňovými rukopisnými sbírkami ÚEF ČSAV Brno 2, 1983, s. 20n.; Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku, 1997, s. 19; Český taneční slovník, 2001, s. 24n.; E. Rejšková, A léta běží… K 65. narozeninám profesora F. B., in: Taneční listy 23, 1985, č. 2, s. 14n.; B. Čumpelíková, Uvést tanec znovu do života. Životní jubileum prof. F. B., in: tamtéž 28, 1990, č. 3, s. 12n.; táž, Jubilant F. B., in: tamtéž 32, 1994, č. 10, s. 17; táž, Za F. B., in: tamtéž 37, 1999, č. 6, s. 16; E. Rejšková, Ke štěstí stačí poctivě dělat to, co máme rádi, in: Naše rodina 1999, s. 160n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martina Pavlicová, Marie Makariusová