BRÜLL Jakob ben Michael 16.1.1812-29.11.1889

Z Personal
Jakob ben Michael BRÜLL
Narození 16.1.1812
Místo narození Nový Rousínov
Úmrtí 29.11.1889
Místo úmrtí Nový Rousínov
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 222-223

BRÜLL, Jakob ben Michael, * 16. 1. 1812 Nový Rousínov, † 29. 11. 1889 Nový Rousínov, rabín a talmudista

Studoval na talmudických školách (ješivách) v Bonyhadu, Bratislavě a Pešti, aprobaci rabína mu udělil jeho pozdější tchán, moravský zemský rabín Nachum Nechemja Trebitsch. Od 1843 působil jako rabín v Kojetíně. K jeho žákům patřili synové Adolf (Elchanan 1846–1908) a Nechemja (Nehemias, 1843–1891) a též David Kaufmann, který později zastával místo profesora židovského náboženství a dějin na Zemském rabínském semináři v Budapešti. Z B. spisů je třeba zmínit: Forschungen über Targumim und Midraschim (Bádání o targumech a midráších, 1852), Die Mnemonik des Talmuds (Talmudická mnemotechnika, Vídeň 1864). Jeho nejvýznamnějším spisem je hebrejsky psaný Mevo ha-Mišna (Úvod do Mišny, Frankfurt n. M. dva díly 1876 a 1881), který se řadí k základním vědeckým pojednáním o Talmudu. Uveřejnil též řadu článků v hebrejských periodikách Ben Chananja (ed. L. Löw) a Bet ha-Talmud (ed. Weiß). Byl též spolupracovníkem Jahrbücher für jüdische Geschichte und Literatur (Ročenky pro židovské dějiny a literaturu), které vydával Nechemja B. ve Frankfurtu n. M. Týden před B. smrtí vyšel soubor statí o Talmudu s titulem Ben Zkunim (Plod stáří, Drohobycz 1889).

L: Encyclopaedia Judaica 4 (A.-G), Berlin 1929, s. 1104; Winninger 1, s. 469n.; Jüdisches Lexikon 1, Berlin 1927, 1, s. 1181n.; Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart (ed. H. Gold), 1929, s. 283; Encyclopaedia Judaica 4, Jerusalem 1996, s. 1416.

Bedřich Nosek