BRAUN Jan 1737-1.12.1795

Z Personal
Jan BRAUN
Narození 1737
Místo narození Týn nad Vltavou
Úmrtí 1.12.1795
Místo úmrtí Žíreč u Dvora Králové nad Labem
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby

BRAUN, Jan, * 1737 Týn nad Vltavou, † 1. 12. 1795 Žíreč u Dvora Králové nad Labem, zemědělský odborník a manažer

Byl měšťanem v Týně nad Vltavou, kde patřil mezi pokrokové zemědělce se zájmem o obor. Své zkušenosti a náhledy publikoval ve spisech Vlastenecko-hospodářské společnosti v Praze. Věnoval se zejména pěstování jetele, řepy, vodnice a brambor. Idejím osvícenství odpovídaly jeho názory o nutnosti robotní abolice a rozšíření půdního fondu obdělávaného poddanými, a to formou dlouhodobých či dědičných pachtů pozemků panských dvorů. Jako praktický agronom se stanovisky, která reflektovala představy vládních orgánů, byl jmenován ředitelem exjezuitského dominia Žíreč, na němž F. A. Raab zahájil v Čechách svoji pozemkovou reformu (raabizaci) v duchu zásad merkantilismu. Kromě zemědělské praxe působil ve Vlastenecko-hospodářské společnosti.

L: M. Volf, Významní členové a spolupracovníci Vlastenecko-hospodářské společnosti (k 200. jubileu VHS), 1967, s. 26; MSB 3, s. 62.

Jiří Šouša, Jiří Novotný