BUREŠ Václav 10.9.1841-26.9.1903

Z Personal
Václav BUREŠ
Narození 10.9.1841
Místo narození Poříčany u Českého Brodu
Úmrtí 26.9.1903
Místo úmrtí Kolín
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 331

BUREŠ, Václav, * 10. 9. 1841 Poříčany u Českého Brodu, † 26. 9. 1903 Kolín, výrobce zemědělské techniky

Vyučil se kovářem a strojníkem. 1870 založil v Kolíně továrnu na hospodářské stroje, kde vyráběl univerzální pluhy, ocelové pluhy pro hlubokou orbu, pluhy prohlubovací, zahradní, lehká ocelová ruchadla, víceradličné pluhy v různém provedení, např. s otáčivou deskou k orbě na svazích, dále plečky, vyorávače cukrovky, luční a kloubové brány aj. Výrobky měly vysokou technickou úroveň, a tak si firma brzy vybudovala široké odbytiště nejen v monarchii, ale také v Rusku, Srbsku a Bulharsku. Její produkce získala řadu domácích i zahraničních ocenění na výstavách, v soutěžích v orbě ap.

V Kolíně se B. zapojil také do veřejného života, byl členem Řemeslnické besedy a příslušného živnostenského společenstva, patřil k ekonomické elitě města.

L: Labské proudy 8, 2. 10. 1903, č. 40; MSB 1, s. 72.

P: SOkA Kolín, fond Sbírka matrik (druhopisů), okres Kolín 1900–1934; fond Okresní úřad Kolín 1850–1948, inv. č. 73 – Rejstřík živností svobodných a řemeslných 1874.

Jiří Novotný, Jiří Šouša