CONRADUS Balthasar ?1599-17.5.1660

Z Personal
Balthasar CONRADUS
Narození 1599 nebo 1607 či 1608
Místo narození Nysa (Polsko)
Úmrtí 17.5.1660
Místo úmrtí Kłodzko (Polsko)
Povolání 1- Matematik
61- Pedagog
2- Fyzik
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 451

CONRADUS, Balthasar, * ?1599 nebo 1607 či 1608 Nysa (Polsko), † 17. 5. 1660 Kłodzko (Polsko), matematik, fyzik

Kolísající rok narození vyplývá z nejasností v C. nekrologu. 1625 (resp. 1615) se stal členem jezuitského řádu a na řádových kolejích studoval až do 1631. Následujícího roku učil v Kladsku a o dvě léta později začal učit matematiku na řádové škole v Olomouci, kde pak 1636–38 ve výuce pokračoval. 1642–50 přednášel matematiku v klementinské koleji v Praze, 1652–59 na řádovém učilišti ve Vratislavi. Bylo mu připsáno asi jedenáct prací, některé z nich byly ovšem teologické (např. Anti-Frimelius… nebo Gründtlicher Urgrund""…). Své přírodovědecké spisy několikrát věnoval fenoménu duhy; 1639 v Olomouci vydanou práci De natura iridis… ostře a oprávněně kritizoval J. Marek Marci (jehož vlastní správný výklad vzniku duhy a lomu světla rovněž předešel i výklad Newtonův). C. údajně připravoval rovněž optice věnovaný rozsáhlý asi nedokončený a nedochovaný rukopis Teledioptrice… (nebo De telescopio… ?), o kterém si dopisoval s dalšími evropskými vědci. V jednom svém díle se věnoval charakteru zvuku (De natura soni, 1641). Je znám také C. dopis všem evropským matematikům (Epistola ad omnes Europae mathematicos).

L: G. Schuppener, Jesuitische Mathematik in Prag im 16. und 17. Jahrhundert (1556–1654), Leipzig 1999, rejstřík; F. M. Pelcel, Böhmische, mährische und schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten..., 1786, s. 25n.; BL 1, s. 208.

Jaroslav Folta