DERBEK Miroslav Emil 3.8.1894-30.9.1923

Z Personal
Miroslav Emil DERBEK
Narození 3.8.1894
Místo narození Čeřov (Jičín)
Úmrtí 30.9.1923
Místo úmrtí Praha
Povolání 17- Veterinář
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 179-180

DERBEK, Miroslav Emil, * 3. 8. 1894 Čeřov (Jičín), † 30. 9. 1923 Praha, zvěrolékař, pedagog

Jeho otec se živil jako hostinský a později kantýnský v kasárnách zeměbraneckého pluku. D. studoval na gymnáziu v Jičíně, kde maturoval 1913 a kde v něm profesor přírodopisu Gotthard Smolař probudil zájem o biologické obory. Další studia, zahájená na zvěrolékařské škole ve Vídni, dokončil 1921 na nově založené Vysoké škole zvěrolékařské v Brně a byl tam 1922 promován titulem MVDr. Předtím, během první světové války, působil jako vojenský zvěrolékař v rakouské armádě. Na závěr studia v Brně se stal 1920 prvním asistentem patologicko-anatomického ústavu prof. Jana Lukeše, vynikajícího žáka patologa prof. Jaroslava Hlavy. Oženil se v Josefově 1921 s Marií Chaloupkovou. 1922 se podílel na ustavení Biologické společnosti v Brně, předsedal též Spolku asistentů na Vysoké škole zvěrolékařské. Byl považován za velkou naději veterinární vědy. Avšak již 1923 se stal protagonistou tzv. věrovanské (Věrovany u Přerova) tragédie. Tehdy zemřeli dcera a syn tamního rolníka po nakažení vozhřivkou (maleus), smrtelně nebezpečnou chorobou koní. D. polkl nešťastnou náhodou několik kapek infikované krve při pitvě uhynulého zvířete a následně zemřel na Thomayerově interní klinice. Nemoci podlehl i J. Šolc, asistent pražského Hlavova ústavu patologické anatomie, který prováděl bakteriologické rozbory při D. soudní pitvě. D. pohřeb se konal v krematoriu v Praze-Strašnicích. Jeho manželka spáchala poté sebevraždu a stala se poslední obětí tragédie.

D: O vrozených smíšených nádorech maligních. Inaugurální dissertace, in: Sborník zvěrolékařský, 1922, s. 93–102; Nález spirochaet při tyfu psů a jejich aetiologický význam, in: Zvěrolékařský sborník. List věnovaný vědeckým otázkám veterinárním 1 (IV), 1923 (zvl. otisk, s J. Lukešem).

L: ba, MVDr. M. D., poslední oběť vozhřivky u nás, in: Věstník Společnosti veterinárních lékařů [Brno] 5, 1973, č. 1–2, s. 60–61; J. Kabelík, Vzpomínky na vozhřivku, in: Veterinářství 25, 1975, č. 6, s. 278–279; L. Pospíšil, A contribution to the history of glanders at the Veterinary University Brno, in: 31st International Congress on the History of Veterinary Medicine [Brno] 2000, s. 36–37; týž, A contribution to the history of glanders in the Czech Republic, in: Veterinární medicína 45, 2000, s. 273–276.

P: SOA Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje, římskokatolický f. ú. Jičín, sign. 70–6250, matrika narozených 1888–1904 pro Jičín, fol. 233.

Jiří Šindlář, Gustav Novotný