DOBRIZHOFFER Martin 5.9.1718-17.7.1791

Z Personal
Martin DOBRITZHOFER
Narození 5.9.1718
Místo narození Frymburk u Lipna nad Vltavou
Úmrtí 17.7.1791
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
12- Geograf
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 257-258

DOBRIZHOFFER, Martin (též DOBRITZHOFER), * 5. 9. 1718 Frymburk u Lipna nad Vltavou, † 17. 7. 1791 Vídeň (Rakousko), jezuita, misionář, etnograf

Jako místo narození se chybně uvádí též Graz (Štýrský Hradec) i moravský Příbor a rok 1717. Otec Martin byl krejčí, měl ještě druhého syna a dvě dcery. D. 1736 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Noviciát absolvoval v Trenčíně, Skalici a Vídni, poté učil na řádových gymnáziích v Linci a Lublani. 1748 byl vybrán do misií a odcestoval do tehdy španělské Argentiny, kde v Tucumánu dokončil studia teologie. Od poloviny 50. let působil mezi indiány, hlavně u kmene Abiponů v oblasti Gran Chaca, jejichž jazyk popsal a sestavil slovník. D. výzkumy se staly jedním z hlavních zdrojů informací o kultuře dnes již vymizelého kmene. Později (1763) D. přešel ke kmeni Guaraní, u něhož založil redukci (osadu vedenou misionáři) Timbó/ Rosario y San Carlos na řece Paraguay. Ze zdravotních důvodů musel redukci opustit a odejít do Asunciónu. V polovině 60. let působil v další indiánské osadě San Joaquín.

Než mohl D. dokončit etnografické a lingvistické výzkumy, byli 1767 jezuité z Ameriky vypovězeni a D. se musel navrátit do Evropy. Dožil ve Vídni, kde byl nejprve pomocným knihovníkem v jezuitské koleji a po zrušení řádu (1773) včleněn do duchovní správy. Určitý čas byl i dvorním kazatelem císařovny Marie Terezie. Ve Vídni sepsal a vydal práce o jihoamerických indiánech. Zemřel ve špitále u Milosrdných bratří a byl pohřben na hřbitově u sv. Marka (St.-Marxer-Friedhof ).

D: Historia de Abiponibus, equestri bellicosaque Paraquariae natione… (3 sv.), Viennae 1783–84.

L: Wurzbach 3, s. 333–334; ADB 47, s. 735–736; NDB 4, s. 6–7; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – světoví cestovatelé a mořeplavci, 2003, s. 175n.; A. Kitzmantel(ová), Die Jesuitenmissionare Martin D. und Florian Paucke und ihre Beiträge zur Ethnographie des Gran Chaco im 18. Jahrhundert, Diss. Ludwig-Maxmilians-Universität, München 2004, zejména s. 175–194, 255–267 (kde i další literatura, opravující některé chyby ve starších životopisech, a bibliografie).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek