DOSEDLA Jaroslav 18.3.1922-12.8.1970

Z Personal
Jaroslav DOSEDLA
Narození 18.3.1922
Místo narození Trenčianská Teplá (Slovensko)
Úmrtí 12.8.1970
Místo úmrtí Pardubice
Povolání 12- Geograf

DOSEDLA, Jaroslav, * 18. 3. 1922 Trenčianská Teplá (Slovensko), † 12. 8. 1970 Pardubice, geograf

Narodil se v rodině českého úředníka působícího na Slovensku. Dětství prožil v Drahotuších u Hranic na Moravě. Vystudoval gymnázium v Hranicích (1933–41) a knihovnickou školu v Praze, 1942–45 byl totálně nasazen ve Štýrském Hradci. Teprve po osvobození mohl nastoupit na Přírodovědeckou fakultu UK (RNDr. 1949). Po obhájení disertace, věnované krasovým jevům Malých Karpat, na fakultě zůstal jako odborný asistent. Opakovaně zastával funkci tajemníka katedry, od 60. let brzdila jeho pedagogickou činnost těžká tuberkulóza.

Od fyzicko-geografické problematiky (studium krasu – 1951 vypracoval první mapu dna jezírka v Hranické propasti, publikováno ve Sborníku Československé společnosti zeměpisné 1953) postupně přešel k regionální geografii, v níž byl žákem J. Doberského a J. Korčáka. Podílel se mj. na zpracování mapového souboru Poznáváme svět (Přední Indie, 1960; Střední Evropa, 1966) a kolektivní práce Zeměpis světa. Od 60. let se začal zabývat otázkami devastace krajiny lidskou činností. Rozsáhlé dílo o negativních změnách životního prostředí v severních Čechách, průkopnické v české vědě, však již nestačil obhájit.

S manželkou Alenou, roz. Hendrychovou (pracovnicí Ústavu fyzikální chemie AV ČR), měl syna Michala.

D: soupis in: V. Häufler, Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348–1967, 1968, s. 409.

L: V. Häufler, c. d., s. 263; týž, Rozloučení s RNDr. J. D., in: Lidé a země 19, 1970, s. 476; D. Trávníček, Za dr. J. D., in: Sborník Československé společnosti zeměpisné 75, 1970, s. 148–149; ČBS, s. 115; Tomeš 1, s. 249.

P: Archiv UK Praha, Přírodovědecká fakulta, osobní spis č. 227.

Jiří Martínek