DROBNÁ Zoroslava 22.12.1907-21.6.1988

Z Personal
Zoroslava DROBNÁ
Narození 22.12.1907
Místo narození Brno
Úmrtí 21.6.1988
Místo úmrtí Brno
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 382-383

DROBNÁ, Zoroslava, * 22. 12. 1907 Brno, † 21. 6. 1988 Brno, historička umění, archeoložka

Na Filozofické fakultě MU v Brně studovala estetiku a dějiny umění, doktorátu dosáhla 1933. Zaměřila se na středověké malířství, zejména knižní. Působila v Městském muzeu v Brně, odkud však musela počátkem okupace po přechodném uvěznění odejít. Angažovala se v umělecké revui Index a ve výboru Skupiny výtvarných umělců. Krátce potom pracovala v Archivu hl. m. Prahy, od 1940 pak v historicko-archeologickém oddělení Národního muzea, od 1956 jako jeho vedoucí (přechodně vedla i numismatické oddělení 1959–60). Od 1948 spoluredigovala a 1961–67 a 1971–72 sama řídila historickou řadu Časopisu Národního muzea. Uveřejnila drobné monografie o stavebních památkách Čech a Moravy, připravila několik výstav, např. Husitské revoluční hnutí (1953, spoluautorka), Česká vesnice ve středověku (1956), Jiří z Poděbrad a jeho doba (1958), Středověká keramika v Československu (1963), instalace Husova památníku v Kostnici (1965), Obrazy z českých dějin (expozice NM, 1968).

D: výběr: Lapidarium Národního musea v Praze, in: ČNM 114, 1940, s. 129n.; Husitské památky v našich museích, in: tamtéž 120, 1951, s. 89n.; Die gotische Zeichnung in Böhmen, 1956; Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské (E. Wagner, text Z. D. a J. Durdík), 1956; Loštické poháry, in: ČL 44, 1957, s. 98n.; Lapidárium Národního muzea (s V. Denksteinem – J. Kybalovou), 1958; Středověká keramika v Československu (katalog), 1963; Iluminované nejkrásnější rukopisy knihovny Národního muzea v Praze (s M. Bohatcem ad.), 1965; K problematice Bible boskovské, 1965; Jenský kodex, 1970.

L: V. Denkstein, Šedesátiny Z. D., in: ČNM 136, 1967, s. 157–160 (s bibliografií); týž, Úvod ke Sborníku na počest 60. narozenin dr. Z. D., in: Sborník NM – Historie 21, 1967, s. 193–197; NEČVU 1, s. 147–148; SČSVU 2, s. 106; Sklenář, s. 147–148.

P: ANM Praha, osobní pozůstalost.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Sklenář