DVORSKÝ z Hájku Matěj 1520-23.3.1583

Z Personal
Matěj DVORSKÝ z Hájku
Narození 1520
Místo narození Dvůr Králové nad Labem
Úmrtí 23.3.1583
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 460

DVORSKÝ z Hájku, Matěj (též CURIUS, vl. jm. Rozsypal), * 1520 Dvůr Králové nad Labem, † 23. 3. 1583 Praha, rektor univerzity

Jméno se někdy uvádí v pořečtěné podobě Daspylis. Při studiích na pražské univerzitě se 1535 stal bakalářem, 1545 licenciátem, zřejmě téhož roku i mistrem. Krátce učil na utrakvistických školách v Rakovníku a 1548 v Lounech, vrátil se do Prahy a 1549/50 byl děkanem filozofické fakulty. Působil i jako kolegiát, 1551 probošt Karlovy koleje (později i koleje krále Václava, 1557–77 a od 1556 až do smrti i koleje Nationis). V září 1554 obdržel erb a přídomek z Hájku, a to stejným privilegiem jako známější Tadeáš Hájek z Hájku. 1555–62 byl administrátorem dolní konsistoře, 1559 byl poprvé zvolen rektorem pražské univerzity. Úřad se dvěma krátkými přerušeními, kdy ho vystřídali Jiří Polenta ze Sudetu (1561/62) a Petr Codicillus z Tulechova (1572/73), vykonával doživotně, tj. více než 21 let. Zemřel při morové epidemii a pohřben byl v kapli Božího těla v Praze.

D. patřil k významným představitelům utrakvistické církve, podílel se na zpracování České konfese, zasloužil se o rozvoj českého školství (do působnosti rektora pražské univerzity spadaly i latinské školy v dalších městech v Čechách). K jeho žákům patřili Tadeáš Hájek z Hájku, Petr Codicillus, Marek Bydžovský z Florentina ad. Zachoval se rukopis jeho poznámek Manuale rectoris Pragensis (Praha NK). Na 149 stranách přináší údaje o volbách rektorů, imatrikulacích studentů, příchodech a odchodech pedagogů i dalších událostech z univerzitního i běžného života 1559–82. Matrika pražské univerzity z té doby je od konce druhé světové války nezvěstná, proto se D. manuál stal jedinečným pramenem pro studium života pražské univerzity ve 3. čtvrtině 16. století.

D: Manuál rektora se jmény studentů zapsaných ve ztracené matrice Univerzity Karlovy v Praze v letech 1560–1582. Poznamenání jmen profesorův a jiných preceptorův v učení Pražském z roku 1604, 1–2 K. Beránek (ed.), 1981.

L: RSN 2, s. 373; OSN 8, s. 275; MSN 2, s. 464; KSN 3, s. 568; MČE 2, s. 239; RHB 2, s. 94–95; F. Hrejsa, Česká konfese, 1912, rejstřík; A. Doerr, Der Adel der Böhmischen Kronländer, 1900, s. 29; Univerzitní studenti v manuálu mistra Curia. in: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, Z. Hojda – J. Pešek – B. Zilynská (ed.), 1992, s. 163–170.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek