ECKSTEIN Pavel 27.4.1911-20.7.2000

Z Personal
Pavel ECKSTEIN
Narození 27.4.1911
Místo narození Opava
Úmrtí 20.7.2000
Místo úmrtí Třebotov u Prahy
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění 80- Mecenáš nebo organizátor hudebního života
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 519-520

ECKSTEIN, Pavel, * 27. 4. 1911 Opava, † 20. 7. 2000 Třebotov u Prahy, publicista a organizátor

Vystudoval práva na UK v Praze (JUDr. 1935), ale zajímal se o hudbu, již 1929/30 se stal neplaceným asistentem operního dramaturga v Opavě. 1941–45 byl pro židovský původ vězněn v Lodži, 1948–52 pracoval jako tajemník sekretariátu festivalu Pražské jaro, 1949–52 dramaturg Karlovarského symfonického orchestru, 1952–71 administrativní tajemník sekretariátu a vedoucí zahraničního oddělení Svazu československých skladatelů. Angažoval se dramaturgicky i aranžérsky pro česká operní divadla, cestoval za hudbou po Evropě i do Austrálie (1959) a USA (1965), doprovázel operní soubor Národního divadla na festival do Edinburghu (1964), sám sjednal jeho pozdější zájezdy na Holland-Festival a Wiener Festwochen.

Napsal tisíce příspěvků do domácích i zahraničních periodik, zejména do Hudebních rozhledů (1950–70 jejich redaktor) především o domácím i zahraničním operním dění. Byl hlavním iniciátorem vzniku Hudebního informačního střediska (1964–71 mj. předseda jeho poradního výboru a redaktor cizojazyčného periodika Hudební zprávy z Prahy). V době tzv. normalizace (1971–89) byl diskriminován, proto mohl pracovat v Národním divadle jen jako neevidovaný umělecký poradce. Pod pseudonymem Pavel Slezák obnovil vydávání Ročenky Národního divadla. 1991–95 pracoval jako dramaturg a vedoucí oddělení zahraničních styků Státní opery, poté její odborný poradce. Inicioval v ní srpnový Verdi festival (od 2005 pod názvem Festival italské opery).

Stal se členem hlavního výboru Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu a tajemníkem české národní sekce Mezinárodní hudební rady (1969–71).

Pro Československý, později Český rozhlas připravil velké množství pořadů i několik cyklů (o operních festivalech v Bayreuthu, Salcburku, Itálii), o skladateli G. Donizettim ad., které byly většinou několikrát reprízovány. Cyklus E. vzpomínek vyšel i knižně.

Díky přátelským vztahům s řadou významných osobností, mj. s potomky Richarda Wagnera, napomohl většímu uplatnění české hudby a českých hudebníků ve světě. Doma nebyl oficiálně vyznamenán, ale v zahraničí se stal držitelem Rytířského kříže polského řádu Polonia restituta, Zlaté Wagnerovy medaile města Bayreuth a Stříbrné Reinhartovy medaile města Salcburk.

D: Internationale Konferenz über das Leben und Werk W. A. Mozarts, Praha 27.–31. Mai 1956 (ed. německého vyd.), 1956; David Oistrach na čs. gramofonových deskách (úvodní studie), 1960; Národní divadlo v Edinburghu 1964 (ed. P. E.), 1964; Czechoslovak opera, 1964; Die tschechoslowakische zeitgenössische Oper/The Czechoslovak Contemporary Opera, 1967; Tschechoslowakei, in: Symposion für Musikkritik, Graz 1967, s. 66n.; Opéra du Théatre National de Prague – festival des Flandres 1969 (úvod), 1969; The National Theatre Prague: Opera (úvod), 1971; [kronika období 1991–98], in: D. Zöchling, Kronika opery, 1999, s. 617n.; Leoš Janáček a Národní divadlo, 1978; Ročenka Národního divadla (ed.), ročníky 1969–1990; P. Haas, in: Komponisten in Theresienstadt, 1999 (2. akt. vyd. 2001), s. 9n.; Životní náhody Dr. P. E. (vzpomínky, J. Vašatová, ed.), 2002; Na cestách ke Státní opeře Praha (s J. Slavíkovou a T. Vrbkou), 2. vyd. 2005, též anglicky The Roads to the Prague State Opera a německy Auf Wegen zur Staatsoper Prag.

L: HS 1, s. 291; Grove 5, s. 827; Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti 2, Torino 1985, s. 622; International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory, Cambridge 1996/97, s. 252; Grove 7, 2001, s. 868n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Mojmír Sobotka