EPSTEIN Alois 1.1.1849-27.10.1918

Z Personal
Alois EPSTEIN
Narození 1.1.1849
Místo narození Kamenice nad Lipou
Úmrtí 27.10.1918
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 2-3

EPSTEIN, Alois, * 1. 1. 1849 Kamenice nad Lipou, † 27. 10. 1918 Praha, lékař-pediatr, pedagog

Údaje o jeho datu narození v literatuře kolísají, uvádí se také 15. nebo 28. 10. Po absolvování gymnázia v Jindřichově Hradci (1866) se rozhodl pro studium medicíny na pražské lékařské fakultě, kde získal 1873 titul MUDr. Po promoci pracoval v Praze jako externista postupně na chirurgické klinice, v Ústavu choromyslných a na dětské klinice. Pediatrii se pak věnoval celý další život. 1875–78 byl zaměstnán jako asistent v pražském nalezinci, od 1879 jako asistent jeho dětské kliniky. Zůstal tam i po 1880, kdy se habilitoval z dětského lékařství, 1881–84 na ní suploval místo přednosty. Po rozdělení pražské lékařské fakulty na českou a německou se rozhodl 1883 pro německou fakultu. 1884 byl jmenován mimořádným profesorem pediatrie a řádným přednostou dětské kliniky, kterou poté řídil až do smrti. 1905 získal titul řádného profesora. Od 1882 měl i soukromou praxi v Praze.

Zásadně se zasloužil o moderní pediatrii se zvláštním zřetelem na problémy chorob novorozenců a kojenců, jejich septická onemocnění, tuberkulózu (jako jeden z prvních zkoumal její dědičnost) a nemoci zažívacího traktu. Pseudodiphteria oris bývala nazývána Epsteinovou nemocí. Měl značné porozumění také pro sociální stránky oboru, věnoval se i problematice nalezinců. Publikoval německy více než šedesát prací. Jeho synem byl právník Leo E. (1883–1933).

D: výběr: Über die Gelbsucht bei neugeborenen Kindern, Leipzig 1880; Über antiseptische Masnahmen in der Hygiene des neugeborenen Kindes, Berlin 1888; Studien zur Frage der Findelanstalten unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Böhmen, 1882.

L: OSN 28, s. 387; J. Pagel, Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des 19. Jahrhunderts, Berlin – Wien 1901, s. 463; Jaksch, s. 59; ÖBL 1, s. 258; NDB 4, s. 553; BL 1, s. 315; BSPLF 1, s. 92; BLDMF, s. 60–61; Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., 1899, s. 284, 286; Bericht über die Installation des Rektors für das Studienjahr 1919–1921, 1921, s. 75–76; Koerting, s. 178, 182; E. H. Kisch, Erlebtes und Erstrebtes, Stuttgart – Berlin 1914, s. 107, 174; J. Brdlík, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, 1957, s. 114; J. Švejcar, Betrachtungen über die deutsche Pädiatrie in der Prager Findelanstalt, in: Der Kinderarzt 15, 1984, s. 389–394; W. Mötsch, Personalbibliographien der Professoren und Dozenten der Gerichtsmedizin, Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Hygiene und Kinderheilkunde an der Medizinischen Fakultät der Karl-Ferdinands-Universität in Prag im ungefähren Zeitraum von 1880–1910, Diss. Erlangen – Nürnberg 1972, s. 169–176.

P: Archiv UK, Praha, fond NLF PA, M64, s. 204, Rig. 1872–1885; Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien, fond 5, Prag, Fasc. 1121.

Ludmila Hlaváčková