ERBERG Bernard Ferdinand 20.5.1718-1773

Z Personal
Bernard Ferdinand ERBERG
Narození 20.5.1718
Místo narození Lublaň (Slovinsko)
Úmrtí 1773
Místo úmrtí Krems an der Donau (Rakousko)
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

53- Historik

ERBERG, Bernard Ferdinand, * 20. 5. 1718 Lublaň (Slovinsko), † 1773 Krems an der Donau (Rakousko), jezuita, historik

Pocházel z rodu svobodných pánů, syn Jana Adama E. Od 1734 člen Tovaryšstva Ježíšova, učil na koleji v Lublani, od padesátých let pak byl historiografem Tereziánské akademie ve Vídni. Zajímal se o historii a zeměpis: vydal Caroli Andrian S. J. Epochae Habspurgo-Austraacae continuatae ad annum 1740 tabulisque genealogicis auctae (Wien 1762), ale především vlastivědný popis Čech – Notitia illustris regni Bohemiae (Wien 1761) – s celkovou a dvanácti krajskými mapami českých zemí v měřítku 1 : 230 000, odvozenými z Müllerovy mapy z roku 1720. Mapy vyryli F. Güttl a K. Winkler. Podobné vlastivědné dílo připravoval i o rodném Kraňsku, ale nedokončil je. V rukopise zůstalo i několik dalších prací, mj. rozsáhlý spis o dějinách rakouských jezuitů (uložen v Rakouské národní knihovně ve Vídni). U některých autorů (např. F. Roubíka) byl chybně citován jako Bernardin Erber.

L: C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus 3, Bruxelles – Paris 1892; OSN 8, s. 626; MSN 2, s. 596; Slovenski biografski leksikon (http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/); Wurzbach 4, s. 62; F. Roubík, Krajské mapy českých zemí, in: Časopis turistů 54, 1942, s. 77–81; týž, Příručka vlastivědné práce, 1947, s. 34; týž, Soupis map českých zemí 1, 1951, s. 69 a rejstřík; J. Marečková, České kraje v historickogeografických proměnách (diplomová práce, FF UK, Praha), 2012, s. 49–53 (jako Erber).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek