GELHAUSEN Jan Jakub 25.8.1692-16.2.1738

Z Personal
Jan Jakub GELHAUSEN
Narození 25.8.1692
Místo narození Altenkirchen (Porýní-Falc, Německo)
Úmrtí 16.2.1738
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 596

GELHAUSEN, Jan Jakub (též GEELHAUSEN, GELLHAUSEN, Johann Jacob), * 25. 8. 1692 Altenkirchen (Porýní-Falc, Německo), † 16. 2. 1738 Praha, lékař, profesor lékařské praxe

Vystudoval medicínu 1714–19 na pražské lékařské fakultě a získal doktorát na základě disertace De hominis ortu, vita, morte et medicina, kterou obhájil u profesora F. G. Crusia z Krausenberku. (Z doby studií se zachovaly jeho rukopisné zápisy přednášek profesora J. A. Cassinise de Bugella, které jsou uloženy v pražském Literárním archivu Památníku národního písemnictví.)

1721 se stal řádným profesorem institucí a o pět let později profesorem lékařské praxe. Byl opakovaně (1730/31, 1736) děkanem pražské lékařské fakulty. 1722 jmenován viceseniorem a 1728 seniorem a 1736–38 rektorem univerzity. Ve třicátých letech bydlel na Malé Straně v domě zvaném Cassiniovský či Rent-Haus naproti klášteru kajetánů. Osobní charakteristika G. se zachovala v deníku frankfurtského lékaře J. C. Senckenberga z roku 1732. G. byl (pod přízviskem Glauco II) členem tzv. Leopoldiny (Deutsche Akademie der Naturforscher) v Halle a dále Königlich Preußische Sozietät der Wissenschaften.

Napsal jedinou publikaci o bechyňských lázních a několik slavnostních řečí vydaných tiskem. Dále se podílel na přípravě příručky pražského farmaceutického ceníku a patrně též s ním souvisejícího pražského úředního seznamu léků (dispensatorium). Jeho odborné zájmy lze odvodit z témat lékařských disertací, které na pražské fakultě vedl. Týkaly se fyziologie trávení, lidské představivosti, temperamentu, vlivu ročních dob na zdraví, podagry, terapeutického užívání mléka a nakažlivých horeček. 1728 vedl ještě práci svého bratra Jana Jindřicha Geelhausena o infanticidiu (tj. vražda dítěte). Byl spolupracovníkem časopisu Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis incrementum, který vycházel v Norimberku 1731–45.

D: Hoch Gräffliches Paar-Sternbergisches Bechiner Baad Sambt dessen Halt, Nutzen, Würckung und Gebrauch. Beschrieben durch Johann Jacob Geelhausen, 1730; Taxa seu valor omnium medicamentorum, … Cena neb vyměření všech lékařství, … Der Werth oder Preiss aller Artzneyen…, 1737 (s A. J. Gronerem a J. Gfasserem); Dispensatorium medico-pharmaceuticum Pragense, 1739 (s ostatními profesory pražské lékařské fakulty).

L: BL 1, s. 67; BSPLF 1, s. 67; Ch. J. v. Chotieschau, Neuer Prager Titularund Logiaments-Calender, 1735, s. 36; F. Bierl, Die Personalbibliographien der Professoren und Collegiaten der medizinischen Fakultät zu Prag von 1654 bis 1748 (doktorská disertace, Erlangen–Nürnberg 1971), s. 60–63; J. J. Hyrtl, Geschichte der Anatomie an der Carl-Ferdinands-Universität in Prag, 1841, s. 25; M. Mücke – T. Schnalke, Briefnetz Leopoldina. Die Korrespondenz der Deutschen Akademie der Naturforscher um 1750, Berlin 2009, s. 31.

P: Goethe Universität Frankfurt am Main, Universitätsbibliothek, Tagebücher J. C. Senckenberg, Sign. Na 31, sv. 2, s. 460–461.

Karel Černý