GOLLNER Heinrich 10.2.1842-20.3.1900

Z Personal
Heinrich GOLLNER
Narození 10.2.1842
Místo narození Štýrský Hradec (Rakousko)
Úmrtí 20.3.1900
Místo úmrtí Praha
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 679

GOLLNER, Heinrich, * 10. 2. 1842 Štýrský Hradec (Rakousko), † 20. 3. 1900 Praha, strojní inženýr, pedagog

V rodišti absolvoval vyšší reálku a vysokou technickou školu (Johanneum), nastoupil do strojírenského závodu Josepha Kövösiho v Andritzu (část Štýrského Hradce), 1867–70 působil na Johanneu jako asistent a konstruktér na katedře strojírenství. Podnikl řadu studijních cest po Rakousku, Německu a Švýcarsku, 1870–73 pracoval jako inženýr v železářské společnosti ve štýrském městě Zeltweg.

V červnu 1873 byl jmenován řádným profesorem strojírenství c. k. Německé vysoké školy technické v Praze (DTH). Kromě přednášek a praktických cvičení prováděl četné materiálové expertizy a posudky příčin porušení konstrukcí a strojních dílů pro český průmysl. Soustavnou pozornost věnoval zvláště otázkám odolnosti konstrukčních materiálů. K tomuto výzkumu vybudoval na škole zkušební mechanicko-technickou laboratoř a zkonstruoval univerzální stroj pro zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, střihu a krutu. Uveřejnil početné odborné články a výsledky expertiz v časopise Technische Blätter, v jehož redakční radě také od osmdesátých let zasedal. Od příchodu do Prahy byl členem různých zkušebních komisí, společností Deutscher polytechnischer Verein in Böhmen a Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Šest období (1882/83, 1886/87, 1888/89, 1892/93, 1895/96, 1899/1900) zastával na DTH funkci přednosty odboru strojnictví a třikrát (1878/79, 1883/84, 1893/94) funkci rektora. Jeho pedagogická a vědecká aktivita byla 1898 oceněna rakouským Řádem železné koruny III. třídy.

D: výběr: Die Festigkeits-Probiermaschine der K. k. deutschen technischen Hochschule in Prag, 1877; Ueber die Festigkeit des Schwarzföhrenholzes, Wien 1881; Aus dem mechanisch-technischen Laboratorium der k. k. deutschen technischen Hochschule zu Prag, 1881; Die Kladnoer Brückenbau-Materialien böhmischer Provenienz, 1892; Die Festigkeits-Probiermaschine für kontinuierliche Belastung, 1896.

L: Prager Abendblatt 21. 3. a 26. 3. 1900; Die k. k. deutsche technische Hochschule in Prag 1806–1906, F. Stark (ed.), 1906, s. 368–369 (se soupisem prací); BL 1, s. 455.

P: Archiv ČVUT, Praha, studijní programy Německé vysoké školy technické.

Ivo Kraus