GROLICH Vratislav 18.10.1931-14.11.2007

Z Personal
Vratislav GROLICH
Narození 18.10.1931
Místo narození Kroměříž
Úmrtí 14.11.2007
Místo úmrtí Adamov (u Brna)
Povolání 53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 761-762

GROLICH, Vratislav, * 18. 10. 1931 Kroměříž, † 14. 11. 2007 Adamov (u Brna), pedagog, historik, muzejník

Syn Jaromíra a Anděly G. Rodina odešla do Litovle, kde G. absolvoval reálné gymnázium. 1950–53 studoval český jazyk, dějepis a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, 1954–58 dějepis na tamní Vysoké škole pedagogické (diplomová práce Cechy v Litovli). Nastoupil jako učitel v Rýmařově, od 1959 učil v Adamově, kde začal spolupracovat s vlastivědným badatelem J. Zelíkem. G. spoluredigoval periodikum Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 1962 absolvoval doplňující studium klasické filologie na brněnské univerzitě. 1965–69 působil na gymnáziu v Blansku, 1969 byl jmenován ředitelem Okresního muzea v Blansku, kde založil a redigoval Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku a ediční řadu Letopisy města Blanska (1969–71), navrhl i znak města Adamova. Byl zvolen do výboru Musejního spolku (dnes Muzejní a vlastivědná společnost v Brně). S J. Skutilem založil brněnskou pobočku Genealogické a heraldické společnosti. 1971 byl odvolán z funkce ředitele a zůstal řadovým pracovníkem muzea. Na počátku sedmdesátých let se věnoval i překladatelské činnosti (latina, němčina) a přispíval do vlastivědných publikací (Lomnice u Tišnova, Šošůvka, Rájec-Jestřebí). Středem jeho zájmu však zůstávala zejména blanenská umělecká litina a osobnost blanenského lékaře a antropologa J. Wankla. 1980 G. obhájil na brněnské univerzitě disertační práci (PhDr.) V osmdesátých letech spolupracoval s Národním technickým muzeem v Praze. 1991–93 se vrátil do funkce ředitele muzea v Blansku, nakrátko se stal členem městského zastupitelstva Adamova, byl znovu zvolen do výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, s níž spolupracoval až do konce života (s J. Skutilem organizoval konference vlastivědných kroužků).

D: výběr: 600 let obce Šošůvky, 1974 (spoluautor); Rájec-Jestřebí. Dějiny města od nejstarších dob po současnost, 1981 (spoluautor); Blanenská umělecká litina. Katalog, 1991; Průmysl v Blansku v letech 1905–1945, in: Sborník Muzea Blansko ’95, 1995, s. 12–20; Židé v Lomnici u Tišnova, in: Židé a Morava. Sborník příspěvků z konference konané v říjnu 1994 v Kroměříži, 1995, s. 30–34; Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Soupis památek a literatury 2. Okres Blansko, 1999 (spoluautor); Toponymie těžby železných rud na Moravě a ve Slezsku, in: Z dějin hutnictví 29, 2000, s. 64 až 69; Toponymie těžby neželezných rud na Moravě a ve Slezsku, in: Z dějin hutnictví 30, 2001, s. 64–67; Toponymie výrobních a těžebních činností na Moravě a ve Slezsku do konce 19. století souvisejících se zpracováním rud, in: tamtéž 31, 2002, s. 86–89; JUDr. Martin Kříž, Florian Koudelka. Profily badatelů Moravského krasu, in: VVM 55, 2003, č. 3, s. 327–329; Toponymie hamrů na Moravě a ve Slezsku v období feudalismu, in: Z dějin hutnictví 33, 2003, s. 76–81; Hugo František Salm – výjimečný šlechtický podnikatel, in: tamtéž 35, 2005, s. 95–98; 40 let města Adamova. Obecná charakteristika let 1964–2004, in: VVM 58, 2006, č. 1, s. 94–97; Med. Dr. Jindřich Wankel. Lebky z jeskyně Býčí skála u Adamova v Moravském krasu, in: tamtéž 64, 2012, č. 2, s. 136–144.

L: J. Skutil, Životní zastavení, in: Sborník Okresního muzea Blansko 12, 1980, s. 84–92 (s bibliografií 1957–80); týž, Budovatelům adamovské vlastivědy jubilejní pozdrav, in: VVM 43, 1991, č. 3, s. 382; týž, Životní jubileum dr. V. G., in: Sborník Okresního muzea Blansko, 1991, s. 77–83 (s bibliografií 1980–1990); Z. Fišer, V. G. – 70, in: VVM 53, 2001, č. 3, s. 313–314; J. Čeladín, K pětasedmdesátinám PhDr. V. G., in: Sborník Muzea Blansko, 2006, s. 133–134; F. Zřídkaveselý, PhDr. V. G. jubilující, in: VVM 58, 2006, č. 4, s. 399–400; J. Budiš, Zemřel PhDr. V. G., in: Adamovský zpravodaj, prosinec 2007, s. 10; J. Čeladín, Vzpomínka na V. G., in: Sborník Muzea Blansko, 2007, s. 101–102; V. Souchopová, PhDr. V. G. jubilující, in: Z dějin hutnictví 37, 2007, s. 109–110; Z. Fišer, PhDr. V. G. odešel, in: VVM 60, 2008, č. 1, s. 104; J. Budiš, PhDr. V. G. – nedožité 80. narozeniny, in: Adamovský zpravodaj, říjen 2011, s. 5; http://www.blansko.cz/clanky/2007/12/vzpominka-na-vratislava-grolicha (stav k 29. 2. 2016).

Lukáš F. Peluněk