GUSEK Jindřich 21.2.1836-7.3.1884

Z Personal
Jindřich GUSEK
Narození 21.2.1836
Místo narození Opava
Úmrtí 7.3.1884
Místo úmrtí Kroměříž
Povolání 67- Nakladatel nebo vydavatel
71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 816

GUSEK, Jindřich, * 21. 2. 1836 Opava, † 7. 3. 1884 Kroměříž, tiskař, vydavatel, knihkupec

Vyučil se knihkupcem v rodišti, 1861 obdržel knihkupeckou koncesi a přestěhoval se do Kroměříže. Otevřel si obchod s knihami v domě U Zlatého slunce na Velkém náměstí a 1864 koupil od F. Slavíka knihtiskárnu v Jánské ulici, získal koncesi na knihtisk, ocelotisk a kamenotisk. 1874 zakoupil dům ve Farní ulici, na jeho místě vybudoval provoz s parním pohonem tiskařských strojů, první svého druhu na Moravě. Vedle rozmanité tiskařské produkce vydal řadu knižních titulů (např. R. Lichnowsky, Des Fürstlichen Hochstiftes Olmütz Münzen und Medaillen nach der zu Kremsier befindlichen Sammlung verzeichnet und beschrieben, 1865; Agenda provinciae ecclesiasticae Moraviae, 1873; Proprium officiorum divinorum pro clero archidioecesis Olomucensis atque diocesis Brunensis…, 1874; H. Metzl, Das Sanitäts-Wesen der k. k. österreichischen Armee, 1876). Vždy se hlásil k německé národnosti, avšak ve své činnosti uznával rovnost mezi Čechy a Němci. Když 1866 začal vydávat čtrnáctideník Die freie Gemeinde (s podtitulem Eine sociale Zeitschrift für Gemeinde-Interessen), který řídil aktuár okresního soudu v Napajedlech K. Hoschek, tiskl i jeho českou verzi Svobodná obec s podtitulem Časopis věnovaný záležitostem pospolitého života, zvlášť pak samostatným obcím našim a jejich zájmům, jehož redaktorem byl F. Slaměník. 1868 vydával česky Věstník moravský, se kterým neuspěl. Pokusem o první německý periodický tisk v místě byl od 1868 čtrnáctideník Kremsierer Volkswirth (celkem 24 čísel). Vyšel i druhý ročník, který tiskl I. Rottberger v Prostějově, noviny však záhy zanikly.

Po jeho smrti řídila podnik manželka Barbora (Betty) G., roz. Kybastová (* 20. 11. 1843 Mírov, † 17. 1. 1923 Olomouc), která v dubnu 1884 získala knihtiskařskou i knihkupeckou koncesi až do doby, kdy podnik převzal syn Viktor (1869–1947).

L: V. Gusek, Stručné dějiny knihtiskárny J. G. v Kroměříži a ostatních kroměřížských a okolních knihtiskáren, 1940; J. Strauss a kol., Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem, 2003, s. 16 a passim; F. Vavera, Dějiny knihtiskárny J. G. v Kroměříži, in: Archivní sborník SOkA Kroměříž 11, 2005, s. 104–111; J. Kubíček, Dějiny žurnalistiky na Moravě, 2013, s. 42.

Zdeněk Fišer