HALOUZKA Bohumír 8.11.1892-8.5.1983

Z Personal
Bohumír HALOUZKA
Narození 8.11.1892
Místo narození Štěpánov nad Svratkou
Úmrtí 8.5.1983
Místo úmrtí Praha
Povolání 77- Hudební skladatel
78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 138

HALOUZKA, Bohumír, * 8. 11. 1892 Štěpánov nad Svratkou, † 8. 5. 1983 Praha, varhaník, hudební skladatel

Pocházel z rodiny slévače Josefa H. a Anny, roz. Jurmanové. V útlém věku mu zemřela matka a otec se synem odešli za prací do Vídně. H. vystudoval u J. B. Foerstra a F. Schrekra na Hudební akademii ve Vídni (státní zkouška z klavíru, 1917; housle, 1925). Až do konce první světové války působil jako sbormistr českých hudebních spolků, pedagog a varhaník českého kostela ve Vídni na Rennwegu. Tam se také 1918 oženil s Annou Kratochvílovou. Po převratu a vzniku ČSR 1918 se odstěhoval do Týna nad Vltavou (1918–24), kde učil hudbu, jako sbormistr vedl pěvecký spolek a byl ředitelem kůru. 1924–46 působil na reálném gymnáziu v Táboře, 1925–29 tam byl současně sbormistrem Hlaholu a 1929–46 řídil kůr. 1946–49 vedl hudební školu v Ústí nad Labem. Od 1949 žil a učil v Praze. Vystupoval na varhanních koncertech, na sklonku života byl varhaníkem u sv. Pankráce ve stejnojmenné části Prahy. Spolupracoval s Československým rozhlasem.

H. se věnoval také kompozici, ale většina jeho děl zahrnujících širokou škálu hudebních forem, zůstala v rukopise a byla uváděna jen zřídka. Je autorem více než dvou desítek klavírních skladeb (Žákův školní rok, 1952), varhanních děl (Fantasie, 1924–25), komponoval tance, orchestrální skladby (Táborská suita, 1934), písně, melodramy, chrámovou hudbu (mše, oratoria, např. Zjevení).

L: HS 1, s. 394; Z. Stárek, Slovník českých sbormistrů 1, 1982; http://www.ceskyhudebnislovnik.cz (stav k 17. 10. 2010); http://www.stepanovnadsvratkou.cz/m/mestys/rodaci/ (stav k 22. 6. 2017). P: MZA, Brno, Sbírka matrik, řkt. f. ú. Štěpánov n. Svratkou 16311, N 1868–1905, obr. 166.

Marie Makariusová