Historie verzí stránky „BÖSMÜLLER Wenzel 17.9.1873-10.7.1962“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace