BLECHA Matěj 16.7.1861-18.12.1919: Porovnání verzí

Z Personal
(BLECHA_Matěj_16.7.1861-18.12.1919)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 16.7.1861
 
| datum narození = 16.7.1861
| místo narození = Štítary u Kolína
+
| místo narození = Štítary (dnes Kolín)
 
| datum úmrtí = 18.12.1919
 
| datum úmrtí = 18.12.1919
| místo úmrtí = Praha-Karlín
+
| místo úmrtí = Praha
 
| povolání = 74- Architekt
 
| povolání = 74- Architekt
 
20- Finančník nebo pojišťovák
 
20- Finančník nebo pojišťovák
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Matěj BLECHA
+
}}
 +
 
 +
'''BLECHA, Matěj,''' ''* 16. 7. 1861 Štítary (dnes Kolín), † 18. 12. 1919 Praha, stavitel a architekt''
 +
 
 +
Původem byl z rolnické rodiny. Bratři Josef (1841–1900),
 +
Alois († 1902) a syn Josef (* 1896) byli rovněž stavitelé.
 +
Po studiích na reálce v Kolíně a Karlíně (Praha) studoval
 +
B. architekturu na české technice v Praze, poté na technice
 +
ve Vídni a nakonec i na vídeňské Akademii výtvarných
 +
umění. Podnikl několik studijních cest, po návratu pracoval
 +
v rodinné firmě, kde působil nejprve jako společník bratrů
 +
Josefa a Aloise, po jejich smrti vedl firmu sám. Vedle celé
 +
řady továrních budov, zejména cukrovarů doma i v zahraničí
 +
(v Itálii, Uhrách, Slovensku, Srbsku, Německu, Rumunsku)
 +
vybudoval i řadu monumentálních budov a obytných domů.
 +
1893–95 projektoval a stavěl novobarokní nájemní dům
 +
na Václavském náměstí (Darex) v Praze. V Kladně postavil
 +
1895 dle vlastního návrhu evangelický kostel. Ve stejném
 +
roce realizoval budovu školy (obchodní akademie) pro Ženský
 +
výrobní spolek český v pražské Resslově ulici. Na řadě
 +
projektů spolupracoval s C. Kloučkem. Z jejich spolupráce
 +
vzešel palác Pražské úvěrní banky v ulici 28. října (1900 až
 +
1902) či bytový secesní dům čp. 235 na Masarykově nábřeží.
 +
1903–04 realizoval novorenesanční palác Hlávkových studentských
 +
kolejí podle plánů J. Fanty. 1904–05 navrhl a postavil
 +
provizorní stavbu kostela sv. Vojtěcha v Libni. Podle
 +
projektu O. Polívky z 1906–07 postavil budovu pojišťovny
 +
Praha na Národní třídě. 1908 navrhl a provedl rekonstrukci
 +
a dostavbu pražské židovské radnice. 1911 přestavěl raně
 +
klasicistní dům na Václavském náměstí na hotel Adria. Z kubistických
 +
staveb realizoval Dům U černé Matky Boží podle
 +
návrhu J. Gočára (1912) a palác Diamant (Nové Město čp.
 +
87, roh ulic Lazarské a Spálené), pravděpodobně podle návrhu
 +
E. Králíčka. Vedle mnoha jiných reprezentačních budov
 +
vystavěl palác Pojišťovacího spolku průmyslu cukerného
 +
na Novém Městě (1912–16). K významným stavbám, které
 +
vznikly a byly postaveny podle B. návrhů, patřila také budova
 +
Národní politiky na Václavském náměstí, dům spolku Záštita v Hradební ulici či vily v Dobřichovicích, Humpolci
 +
aj. Za hlavní město Prahu působil B. ve správě Elektrických
 +
podniků, Nuselského pivovaru a cementárny v Berouně.
 +
Předsedal Pražské úvěrní bance a zastával řadu dalších veřejných
 +
i hospodářských funkcí. Od 1885 byl členem Spolku
 +
architektů a inženýrů v království Českém (SAI). Podporoval
 +
dobročinné spolky a kulturní instituce. Byl zvolen řádným
 +
členem Národohospodářského ústavu při České akademii
 +
pro vědy, slovesnost a umění v Praze.
 +
 
 +
'''L:''' nekrology in: Architektonický obzor 1919, č. 12, s. 112; Stavitel 1920,
 +
č. 7, s. 133; Stavitelské listy 1919, č. 24, s. 154; MSN 1, s. 537; OSND 1/1,
 +
s. 638; Toman 1, s. 71; Architekti, s. 69n.
 +
 
 +
Jana Nekvasilová-Kleinová
  
== Literatura ==
 
Praha 2004; s. 69n
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:74- Architekt]]
 
[[Kategorie:74- Architekt]]
 
[[Kategorie:20- Finančník nebo pojišťovák]]
 
[[Kategorie:20- Finančník nebo pojišťovák]]
 
 
[[Kategorie:1861]]
 
[[Kategorie:1861]]
[[Kategorie:Štítary_u_Kolína]]
+
[[Kategorie:Štítary]]
 
[[Kategorie:1919]]
 
[[Kategorie:1919]]
[[Kategorie:Praha-Karlín]]
+
[[Kategorie:Praha]]

Verze z 18. 8. 2016, 10:22

Matěj BLECHA
Narození 16.7.1861
Místo narození Štítary (dnes Kolín)
Úmrtí 18.12.1919
Místo úmrtí Praha
Povolání

74- Architekt

20- Finančník nebo pojišťovák

BLECHA, Matěj, * 16. 7. 1861 Štítary (dnes Kolín), † 18. 12. 1919 Praha, stavitel a architekt

Původem byl z rolnické rodiny. Bratři Josef (1841–1900), Alois († 1902) a syn Josef (* 1896) byli rovněž stavitelé. Po studiích na reálce v Kolíně a Karlíně (Praha) studoval B. architekturu na české technice v Praze, poté na technice ve Vídni a nakonec i na vídeňské Akademii výtvarných umění. Podnikl několik studijních cest, po návratu pracoval v rodinné firmě, kde působil nejprve jako společník bratrů Josefa a Aloise, po jejich smrti vedl firmu sám. Vedle celé řady továrních budov, zejména cukrovarů doma i v zahraničí (v Itálii, Uhrách, Slovensku, Srbsku, Německu, Rumunsku) vybudoval i řadu monumentálních budov a obytných domů. 1893–95 projektoval a stavěl novobarokní nájemní dům na Václavském náměstí (Darex) v Praze. V Kladně postavil 1895 dle vlastního návrhu evangelický kostel. Ve stejném roce realizoval budovu školy (obchodní akademie) pro Ženský výrobní spolek český v pražské Resslově ulici. Na řadě projektů spolupracoval s C. Kloučkem. Z jejich spolupráce vzešel palác Pražské úvěrní banky v ulici 28. října (1900 až 1902) či bytový secesní dům čp. 235 na Masarykově nábřeží. 1903–04 realizoval novorenesanční palác Hlávkových studentských kolejí podle plánů J. Fanty. 1904–05 navrhl a postavil provizorní stavbu kostela sv. Vojtěcha v Libni. Podle projektu O. Polívky z 1906–07 postavil budovu pojišťovny Praha na Národní třídě. 1908 navrhl a provedl rekonstrukci a dostavbu pražské židovské radnice. 1911 přestavěl raně klasicistní dům na Václavském náměstí na hotel Adria. Z kubistických staveb realizoval Dům U černé Matky Boží podle návrhu J. Gočára (1912) a palác Diamant (Nové Město čp. 87, roh ulic Lazarské a Spálené), pravděpodobně podle návrhu E. Králíčka. Vedle mnoha jiných reprezentačních budov vystavěl palác Pojišťovacího spolku průmyslu cukerného na Novém Městě (1912–16). K významným stavbám, které vznikly a byly postaveny podle B. návrhů, patřila také budova Národní politiky na Václavském náměstí, dům spolku Záštita v Hradební ulici či vily v Dobřichovicích, Humpolci aj. Za hlavní město Prahu působil B. ve správě Elektrických podniků, Nuselského pivovaru a cementárny v Berouně. Předsedal Pražské úvěrní bance a zastával řadu dalších veřejných i hospodářských funkcí. Od 1885 byl členem Spolku architektů a inženýrů v království Českém (SAI). Podporoval dobročinné spolky a kulturní instituce. Byl zvolen řádným členem Národohospodářského ústavu při České akademii pro vědy, slovesnost a umění v Praze.

L: nekrology in: Architektonický obzor 1919, č. 12, s. 112; Stavitel 1920, č. 7, s. 133; Stavitelské listy 1919, č. 24, s. 154; MSN 1, s. 537; OSND 1/1, s. 638; Toman 1, s. 71; Architekti, s. 69n.

Jana Nekvasilová-Kleinová