Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FLEISCHER_Antonín_17.2.1850-22.10.1934)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FLEISCHER Antonín 17.2.1850-22.10.1934

Z Personal
Antonín FLEISCHER
Narození 17.2.1850
Úmrtí 22.10.1934
Povolání

15- Lékaři 18- Představitel přírodních věd 63- Spisovatel

7- Zoolog


Antonín FLEISCHER