Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FOUSTKA_Zdeněk_21.7.1873-17.8.1948)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FOUSTKA Zdeněk 21.7.1873-17.8.1948

Z Personal
Zdeněk FOUSTKA
Narození 21.7.1873
Úmrtí 17.8.1948
Povolání

15- Lékaři

45- Voják nebo partyzán


Zdeněk FOUSTKA