Historie verzí stránky „HEINE Karl Wilhelm 26.4.1838-9.9.1877“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace