Historie verzí stránky „ZEMÁNKOVÁ Anna 1908-1986“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace