GIRSA Josef 6.10.1874-22.11.1967

Z Biografický slovník českých zemí
Josef GIRSA
Narození 6.10.1874
Místo narození Šepetovka (Ukrajina)
Úmrtí 22.11.1967
Místo úmrtí Praha
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 637
Trvalý odkaz https://biography.hiu.cas.cz/pageid/46445

GIRSA, Josef, * 6. 10. 1874 Šepetovka (Ukrajina), † 22. 11. 1967 Praha, manažer, diplomat

Narodil se v české rodině žijící v Podolské gubernii carského Ruska; bratr Václava G. (1875–1954). Po studiu na vyšší hospodářské škole v ukrajinské Umani pracoval jako ředitel na velkostatku šlechtické rodiny Potockých, 1912–18 v továrnách a statcích Mariinské akciové společnosti ve Voroněži. Po říjnové revoluci odešel koncem 1917 řídit továrnu do Černigovské oblasti. 1919 ho uvěznili bolševici. V žaláři zůstal do 1920, kdy byl vyměněn do Polska. Poté působil jako úředník pobočky polského ministerstva zemědělství v Poznani. Od 1921 pracoval více než deset let v Československu v diplomatických službách. V červnu se stal vedoucím československé obchodní mise v Charkově, o dva měsíce později byl ustanoven přednostou obchodní mise v Moskvě. Po uzavření prozatímních smluv mezi ČSR a Ruskou a Ukrajinskou sovětskou republikou v červnu 1922 byl jmenován vedoucím tzv. československého zastupitelstva v Moskvě, které mělo požívat všech diplomatických výsad kromě titulu vyslanectví. Nahrazovalo standardní ambasádu v sovětské metropoli až do oficiálního navázání diplomatických styků mezi ČSR a SSSR v červnu 1934. G. stál v jeho čele až do 1931. Po přeložení do Prahy odešel koncem 1931 ze zdravotních důvodů do výslužby. Po vzniku protektorátu byl 1939 krátce vězněn, po propuštění se stáhl do ústraní.

L: OSND 2/2, s. 865; KSN 4, s. 486; Kolář Elity, s. 65; J. Dejmek a kol., Diplomacie Československa 2, 2013, s. 70; A. Muratov – D. Muratova, Diplomaty J. i Vaclav G., in: Russkoje Slovo, 2011, č. 4, s. 16–20; č. 5, s. 18–21, č. 6, s. 16–19; tíž, Russkije Čechi Vaclav Girsa i J. G. – diplomaty Čechoslovackoj Respubliki, ispolniteli gumanitarnych programm, in: Russkaja akcija pomošči v Čechoslovakii. Istorija, značenije, nasledije, L. Babka – I. Zolotarev (eds.), 2012, s. 255–262; J. Marek, Interhelpo – stručné dějiny československého vystěhovaleckého družstva v SSSR, 2013 (rigorózní práce, FF UP, Olomouc), s. 19, 45–47.

P: Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Praha, osobní spis.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jindřich Dejmek